SLUŽBY VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY

GEODEZIE

Na úseku geodezie spolupracujeme s panem Václavem Klomínským - úředně oprávněným geodetem

 • vytyčování prostorové polohy liniových staveb, budov, inženýrských sítí, rodinných domů
 • zaměření a výpočty kubatur zemních prací
 • měření svislostí
 • zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
 • měření pro projekční práce
 • podrobné vytyčování staveb všeho druhu
 • budování vytyčovacích sítí pro stavební objekty
 • další blíže nespecifikované geodetické práce ve výstavbě

Geodetické práce pro katastr nemovitostí i ve stavebnictví:

Václav Klomínský
tel.: +420 724 903 073
email: vasek.klom@seznam.cz

geometrické plány, věcná břemena,

 •  vytyčení hranic pozemků,
 •  vytyčení staveb, podklady pro projekt,
 •  dokumentace skutečného provedení,
 •  zaměření staveb, stavební výkresy.
 •  odhady cen nemovitostí.
 •  poradenství a podklady pro zápis do katastru nemovitostí.

PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Jan Cichra - stavební technik, projektant

Nerudova 801, Kralupy nad Vltavou 278 01

tel: 603 858 378
e-mail: archcich@archcich.cz
www: http://archcich.cz

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Jiří Bozděch - advokát

Bělocerkevská 1037/38, 100 00 Praha 10

tel.: 608 212 607
e-mail: jiri@bozdech.cz
www: http://www.bozdech.cz  

REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

Spolupracujeme s osvědčenými specialisty na rekunstrukce nemovitostí ,  bytových jader a koupelen. Doporučíme Vám kvalitní a osvědčené instalatéry, elektrikáře, truhláře a další řemeslníky, kteří se postarají o Vaši nemovitost.

Stavební firmou  s nejlepšími předpoklady se pro nás stala firma : Stavby Chvojka Patrik

http://www.chvojkastavby.cz

MONTOVANÉ DOMY

https://prefabhomes.cz